Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 ZHR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowujemy i szkolimy harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa. W HOPR organizujemy ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zabezpieczamy pracę śródroczną i gromad, drużyn i szczepów ZHR. Członkowie HOPR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz zabezpieczamy przedsięwzięcia lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Podczas akcji letniej nasi ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych. Jeśli rocznikowo masz minimum 15 lat i jesteś w ZHR – dołącz do nas!

okręgów HOPR

ratowników w HOPR

członków HOPR

Panel Logowania

81ratowników wodnych

38ratowników medycznych,
pielęgniarek i lekarzy

228ratowników KPP

216miejscowości, w których działają członkowie HOPR

Akcje Centralne

Światowe Dni Młodzieży
MANEWRY OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2018

Szkolenia

Kurs Ratownika HOPR KUJ7

Partnerzy: