ZHR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowujemy i szkolimy harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa. W HOPR organizujemy ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zabezpieczamy pracę śródroczną i gromad, drużyn i szczepów ZHR. Członkowie HOPR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz zabezpieczamy przedsięwzięcia lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Podczas akcji letniej nasi ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych. Jeśli rocznikowo masz minimum 15 lat i jesteś w ZHR – dołącz do nas!

HOPR ZHR - NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA
ŚDM KRAKÓW 2016

ratowników KPP

harcerek i harcerzy
w służbie medycznej ZHR

patroli HOPR

Panel Logowania

14okręgów HOPR

232miejscowości działania

812członków HOPR

35Szkolnych Kół Pierwszej Pomocy HOPR ZHR

Akcje Centralne

Światowe Dni Młodzieży
Kurs KPP32

Szkolenia

Kurs KPP32
Kurs Ratownika HOPR KUJ7

Partnerzy: