ZHR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowujemy i szkolimy harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa. W HOPR organizujemy ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zabezpieczamy pracę śródroczną i gromad, drużyn i szczepów ZHR. Członkowie HOPR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz zabezpieczamy przedsięwzięcia lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Podczas akcji letniej nasi ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych. Jeśli rocznikowo masz minimum 15 lat i jesteś w ZHR – dołącz do nas!

HOPR ZHR - NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA
ŚDM KRAKÓW 2016

ratowników KPP

harcerek i harcerzy
w służbie medycznej ZHR

patroli HOPR

Panel Logowania

14okręgów HOPR

232miejscowości działania

812członków HOPR

35Szkolnych Kół Pierwszej Pomocy HOPR ZHR

Akcje Centralne

Światowe Dni Młodzieży
MANEWRY OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2018

Szkolenia

Kurs Ratownika HOPR KUJ7
KURS KPP 27

Partnerzy: