Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 ZHR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR na ŚDM 2016

Od 2002 roku HOPR jest częścią Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i koordynuje służbę medyczną ZHR podczas wizyt Ojca Świętego w Polsce. Od 2 lat przygotowujemy harcerki i harcerzy ZHR do organizacji największego w historii zabezpieczenia medycznego - podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. HOPR prowadzi kursy, manewry, ćwiczenia w całej Polsce i dzięki temu ZHR będzie organizacją, która wystawi na ŚDM w Krakowie największą liczbę ratowników KPP i patroli pieszych - w sumie 1300 wolontariuszek i wolontariuszy.

Sponsorzy:

okręgów HOPR

ratowników w HOPR

członków HOPR

Panel Logowania

81ratowników wodnych

38ratowników medycznych,
pielęgniarek i lekarzy

228ratowników KPP

216miejscowości, w których działają członkowie HOPR

Akcje Centralne

Światowe Dni Młodzieży
Kurs KPP7

Szkolenia

Kurs Sanitariusza HOPR PNZ5
Kurs Sanitariusza HOPR KUJ3
Szkolenie Sanitariusza HOPR KUJ2

Partnerzy: