Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 ZHR

Kontakt

Komenda Główna HOPR

hm. Adam Niemkiewicz HR

hm. Adam Niemkiewicz HR

komendant główny HOPR

phm. Tomek Staszewski HR

phm. Tomek Staszewski HR

Członek Komendy Głównej HOPR
szef zespołu ds. ratownictwa wodnego

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

zastępca Komendanta Głównego HOPR
pełnomocniczka Naczelniczki ds. HOPR

pwd. Karolina Bajera wędr.

pwd. Karolina Bajera wędr.

członek Komendy Głównej HOPR

Janek Stachurski

Janek Stachurski

zastępca Komendanta Głównego HOPR

phm. Piotr Saczek HR

phm. Piotr Saczek HR

Członek Komendy Głównej HOPR
szef zespołu ds. krwiodawstwa

Koordynatorzy HOPR

Koordynator Okręg Dolnośląski

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

Koordynator Okręg Górnośląski

phm. Dawid Grabowski HR

phm. Dawid Grabowski HR

Koordynator Okręg Kujawsko-Pomorski

692 168 730 //

pwd. Maciej Szymański HO

pwd. Maciej Szymański HO

Koordynator Okręg Lubelski

669 284 310 //

pwd. Rafał Nowakowski HO

pwd. Rafał Nowakowski HO

Koordynator Okręg Łódzki

pwd. Paweł Szczerbiński HO

pwd. Paweł Szczerbiński HO

Koordynator Okręg Małopolski

516553761 //

pwd. Michał Mika HO

pwd. Michał Mika HO

Koordynator Okręg Mazowiecki

phm. Piotr Saczek HR

phm. Piotr Saczek HR

Koordynator Okręg Podkarpacki

pwd. Jacek Majewicz HR

pwd. Jacek Majewicz HR

Koordynator Okręg Północno-Zachodni

886589584 //

phm. Sławomir Kuszaj HR

phm. Sławomir Kuszaj HR

Koordynator Okręg Pomorski

Tomasz Staszewski

Tomasz Staszewski

Koordynator Okręg Staropolski

phm. Paulina Patalon HR

phm. Paulina Patalon HR

Koordynator Okręg Warmińsko-Mazurski

pwd. Jakub Baszczuk HR

pwd. Jakub Baszczuk HR

Koordynator Okręg Wielkopolski

Partnerzy: