ZHR

Załóż Klub HDK

Załóż Klub HDK

Czym jest Klub Honorowych Dawców Krwi?

Jak głosi regulamin Klubów HDK: „Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK… są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK… mogą być organizowane w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.)” – więc również i przy Szczepie, Hufcu, Chorągwi czy Okręgu! 😉

Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest m.in.:

Do podstawowych zadań klubu HDK należą m.in.:

Członkiem klubu HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

 Jak więc założyć Klub Honorowych Dawców Krwi?

Jeśli jesteście zainteresowani założeniem klubu, napiszcie na [email protected], a pomożemy Wam, postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytanie w tym temacie, a może nawet uda się spotkać podczas zakładania Waszego klubu 🙂 Możecie zainicjować to także sami, a poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję:

  1. Do założenia klubu musicie uzbierać minimum 10 pełnoletnich druhen i druhów, członków KPH lub sympatyków,
  2. Skontaktować się z Zarządem Okręgowym PCK w miejscu gdzie chcecie działać (kontakt do nich znajdziecie tutaj),
  3. Umówić się na spotkanie, na którym obecny będzie przedstawiciel PCK oraz wszyscy zainteresowani założeniem klubu. Będzie to pierwsze „Zebranie Członków Klubu HDK PCK” a zarazem inauguracja działalności klubu, na której spisany zostanie „Protokół ze Spotkania Założycielskiego„, a spośród zgromadzonych wybierzecie zarząd klubu m. in. prezesa i sekretarza.
  4. Wybierzecie również nazwę, powinna mieć stałe człony takie jak: Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nazwa klubu” przytutaj musi znaleźć się jednostka przy której ma działać klub np. Staropolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Klub powinien posiadać też swoją siedzibę.

W klubach HDK opłaca się roczne składki członkowskie, które należy wpłacać do PCK do końca II kwartału każdego roku. Wysokość składki wynosi odpowiednio: dla uczniów – 3 zł, dla studentów do 26 r.ż. – 8 zł, dla pracujących – 25 zł

Wszelkie kwestie dotyczące Klubów HDK określa REGULAMIN KLUBOW HDK PCK

Partnerzy: