ZHR

Kurs Instruktorski HOPR KI1

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Instruktorski HOPR

Miejsce: Zegrze Południowe
Termin: 2015-11-07 - 2015-11-08
Zgłoszenia:

zgłoszenia do 10.10.2015 poprzez formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy:

Uczestniczka/k ma zgodę właściwego Koordynatora HOPR i jest ratownikiem KPP / ratownikiem medycznym / pielęgniarką / lekarzem.

Koszt:

120zł

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: hm. Adam Niemkiewicz HR
Program/Plan/Opis:

szkolenie obejmuje tematy: techniki autoprezentacji, metodyka nauczania pierwszej pomocy, prowadzenie wykładów i ćwiczeń, egzaminowanie

Dojazd:

własny- zwrot za przejazd transportem publicznym

Wyżywienie:

+

Certyfikat:

+

Partnerzy: