ZHR

Kurs Sanitariusza HOPR POM1

HOPR Okręg PomorskiRegionalneSzkolenia

Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy HOPR

Miejsce: Osówek
Termin: 2015-11-10 - 2015-11-11
Zgłoszenia:

zgłoszenia do 3.11.2015 poprzez formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy:

członkowie ZHR, min. 15 lat rocznikowo

Koszt:

60zł

Organizacja: HOPR Okręg Pomorski
Program/Plan/Opis:

Podstawowy kurs pierwszej pomocy HOPR:

Jest pierwszym kursem w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Wprowadza w tematykę ratownictwa harcerki i harcerzy od 15 roku życia. Zagadnienia jakie ze sobą niesie to m. in.:

- bezpieczeństwo
- BLS i AED u osób dorosłych
- drobne urazy oraz stany zagrażające życiu i zdrowiu człowieka
- korzystanie z wyposażenia plecaka ratowniczego
- rozpoznanie sytuacji zagrażającej życiu i umiejętne wezwanie służb ratowniczych

Po ukończonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie, wystawiony zostaje certyfikat, a absolwent staje się pretendentem do zdobycia pierwszego stopnia wyszkolenia – Sanitariusza HOPR i wstąpienia w szeregi pogotowia.

Certyfikat:

+

Partnerzy: