40. rocznica koronacji Figury Matki Bożej Kębelskiej