ZHR

Kontakt

Komenda Główna HOPR

hm. Adam Niemkiewicz HR

hm. Adam Niemkiewicz HR

komendant główny HOPR

phm. Dawid Grabowski HR

phm. Dawid Grabowski HR

CZŁONEK KOMENDY GŁÓWNEJ HOPR
Administracja systemem HOPR

pwd. Tomek Staszewski HO

pwd. Tomek Staszewski HO

Członek Komendy Głównej HOPR
szef zespołu ds. ratownictwa wodnego

508332376 //

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

zastępca Komendanta Głównego HOPR
pełnomocniczka Naczelniczki ds. HOPR

phm. Piotr Saczek HR

phm. Piotr Saczek HR

Członek Komendy Głównej HOPR
szef zespołu ds. krwiodawstwa

Janek Stachurski

Janek Stachurski

zastępca Komendanta Głównego HOPR

Koordynatorzy HOPR

Magda Mielcarek

Magda Mielcarek

Koordynator Okręg Dolnośląski

+48 781 080 296 //

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

phm. Agata Mrall-Markowicz HR

Koordynator Okręg Górnośląski

phm. Dawid Grabowski HR

phm. Dawid Grabowski HR

Koordynator Okręg Kujawsko-Pomorski

692 168 730 //

pwd. Piotr Dzido

pwd. Piotr Dzido

Koordynator Okręg Lubelski

508 189 610

pwd. Rafał Nowakowski HO

pwd. Rafał Nowakowski HO

Koordynator Okręg Łódzki

605461007 //

pwd. Paweł Chmielewski HO

pwd. Paweł Chmielewski HO

Koordynator Okręg Małopolski

78282724 //

pwd. Michał Mika HO

pwd. Michał Mika HO

Koordynator Okręg Mazowiecki

pwd. Rafał Niemiec HR

pwd. Rafał Niemiec HR

Koordynator Okręg Podkarpacki

885933945 //

phm. Monika Zielińska HR

phm. Monika Zielińska HR

Koordynator Okręg Północno-Wschodni

pwd. Stanisław Kabata HO

pwd. Stanisław Kabata HO

Koordynator Okręg Północno-Zachodni

792859823 //

pwd. Tomasz Mirosławski HR

pwd. Tomasz Mirosławski HR

Koordynator Okręg Pomorski

Tomasz Staszewski

Tomasz Staszewski

Koordynator Okręg Staropolski

508332376 //

phm. Paulina Patalon HR

phm. Paulina Patalon HR

Koordynator Okręg Warmińsko-Mazurski

phm. Jakub Baszczuk HR

phm. Jakub Baszczuk HR

Koordynator Okręg Wielkopolski

Partnerzy: