ZHR

FAQ – SYSTEM

System informatyczny HOPR - najczęściej zadawane pytania

 

Numer ID HOPR to indywidualny numer, który każdy członek HOPR uzyskuje w dniu ukończenia kursu podstawowego i wstąpienia do HOPR. Numer jest zbudowany z dwóch członów kody okręgu np. POM oraz id osoby np. 001. W systemie rejestracyjnym macie możliwość wyboru z listy rozwijanej odpowiedniego kodu okręgu HOPR, dzięki czemu pod spodem od razu przypisuje Was do odpowiedniego okręgu HOPR. Numer jest indywidualny tzn. że dwie osoby w HOPR nie mają takiego samego numeru.
Jak najbardziej wszystko z twoją rejestracją jest w porządku. System indormatyczny HOPR zbudowany jest tak, że w momencie zarejestrowania przez Ciebie w systemie twoje konto jest "nieaktywne", twój koordynator może zatwierdzić ci konto w tedy twoje konto staje się "aktywne",a ty otrzymujesz do niego dostęp.
W sytuacji kiedy twoje miasto podzielone jest na dzielnice bądź delegatury należy wybrać odpowiednią dzielnicę bądź delegaturę, by system wyświetlił ci odpowiednie ulice. Dane dotyczące ulic pobierane są z bazy ogólnopolskiej, wiec są one jak najbardziej aktualne.
W pierwszym etapie systemu, Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie posiada bazy jednostek, które są w naszje organizacji. Przypisywanie jednostek do twojego konta będzie odbywać się w póxniejszych etapach rozwoju systemu informatycznego HOPR.

 

Pozostaw to pole z odpowiedziną BRAK system nie bierzę pod uwagę tego pola jako pole błędne, ponieważ nie masz co tam wybrać.

Te dwa pola data urodzenia oraz płeć są wypełniane automatycznie na podstawie numeru PESEL jaki wpisałeś w wymagane pole dla tego numeru.

 

Jeżeli wpisałeś numer PESEL źle to system nie będzie w stanie uzupełnić ci poprawnie tych pól. Należy w takiej sytuacji sprawdzić czy wpisany numer PESEL jest prawidłowy.

Pole ID HOPR w momencie, kiedy zostało wpisane przez Ciebie źle może zmienic koordynator. Zgłoś do niego ten fakt.
Tak jak pisaliśmy powyżej konto które nie zostanie zatwierdzone przez koordynatora nie może zalogować się, napisz do swojego koordynatora czy zatwierdził konto, w momencie kiedy konto jest zatwierdzone a problem dalei istnieje pisz na [email protected]

Partnerzy: