ZHR

Patrole HOPR na ŚDM

Patrole HOPR na ŚDM

Wszyscy, którzy złożyli deklaracje członkowskie w HOPR są potrzebni w Krakowie. Zapotrzebowanie na patrole medyczne jest nieprawdopodobnie duże, bo tylko do medycznych patroli pieszych potrzeba 2 000 osób. Jako HOPR mamy odpowiadać za ponad 40% wszystkich patroli medycznych w Krakowie tj. potrzebujemy 1300 przeszkolonych członków HOPR, w tym 300-350 ratowników KPP, ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek.

Służba opierać się będzie na patrolach HOPR, w których musi być jeden ratownik KPP. Nie więcej i nie mniej, ale 1 ratownik KPP. Składy patroli, w pierwszej kolejności, ustalicie za kilka tygodni z właściwym Koordynatorem HOPR. My proponujemy, by opierać się na drużynach – czyli np. drużynowy i przyboczny kończą kurs KPP i zabierają swój ZZ. Dzielą się na 2 patrole HOPR. Patrole nie będą musiały być mieszane harcerki – harcerze. Przewidujemy także patrole specjalne (raczej wędrowników i harcerzy starszych), które będą odpowiadały za ewaluację poszkodowanych i udrożnienie dróg ewakuacyjnych.

ŚDM to 7 dni zabezpieczeń na terenie Krakowa i okolic. Dość powiedzieć, że na Brzegach – miejsce największych uroczystości w sobotę i niedzielę – potrzeba ponad 500 patroli pieszych i blisko setkę punktów medycznych. Planujemy więc system zmianowy służby medycznej, gdyż nie ma możliwości służby non-stop. Oprócz uroczystości centralnych na krakowskich Błoniach będziemy także zabezpieczać kilkanaście miejsc Festiwalu Młodych, rekolekcji z biskupami i węzły komunikacyjne w różnych punktach Krakowa podczas dni poprzedzających i podczas samych ŚDM.

Każdy z patroli będzie miał jednolite wyposażenie w postaci zestawu, który wg zapewnień Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego otrzymamy przed ŚDM. Każdy patrol HOPR otrzyma także plecak. Plecaki codziennie będą uzupełniane o materiały, które zostały zużyte. Po ŚDM pozostałe wyposażenie i apteczki na 90% zostają przekazane do dyspozycji Komendy Głównej HOPR. Dlatego my z kolei chcemy, by trafiły na kolejne zabezpieczenia centralnych akcji HOPR typu Lednica, manewry ogólnopolskie, do Okręgów HOPR (proporcjonalnie do zaangażowania). Chcemy też przekazać w części do tych drużyn, które do drużyn, które najliczniej stawią się na służbę HOPR w czasie ŚDM. Możemy więc założyć, że jeśli drużyna/szczep wystawią min. 2 patrole HOPR to dostaną 1 plecak po ŚDM.

Przypominamy, że wszystkie członkowie patrolu HOPR muszą przywieźć na ŚDM wzorowe umundurowanie wg regulaminów ZHR (z nakryciem głowy!). Jeśli nie macie jednakowych kurtek czy polarów – umówcie się i weźcie np. kurtki w jednym kolorze. Żadne pstrokate nie wchodzą w rachubę. Kamizelki HOPR będą dostępne na ŚDM dla osób, które zgłosiły się do służby medycznej podczas ŚDM. Dla członków ZHR, którzy nie są członkami HOPR czyste i niezniszczone kamizelki będzie można wypożyczyć i otrzyma się zwrot kaucji. Kamizeli już są w produkcji i kosztują 50 zł dla ratowników KPP i 75 zł dla pozostałych osób.

Partnerzy: