ZHR

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli

Zachęcamy Was do podjęcia decyzji o podpisaniu oświadczenia woli dotyczącego transplantacji narządów po śmierci. To poważna decyzja, tak sam jak w przypadku rejestracji jako potencjalnego dawcy szpiku kostnego i tak samo dojrzała i szlachetna!

Kilka informacji prawnych:

 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411):
Art. 5.
  1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
  2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
  3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

Podajemy Wam również dwie drogi jakie można wybrać, aby zostać dawcą narządów:

POLTRANSPLANT:

O Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” możecie przeczytać na oficjalnej stronie tutaj.

Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.

  1. pobierz ze strony www.poltransplant.pl oświadczenie woli lub kliknij tutaj,
  2. wydrukuj je uzupełnij i podpisz,
  3. poinformuj swoich bliskich o podjętej decyzji,
  4. wypełnione oświadczenie woli noś przy sobie razem z dokumentami,Pamiętaj: oświadczenie woli ma charakter informacyjny i nie ma trzeba nigdzie go rejestrować.

KLUB DAWCA.pl:

O  kampanii świadomego dawstwa narządów „Dawca.pl” możecie przeczytać na oficjalnej stronie tutaj.

  1. wejdź na stronę dawca.pl i wybierz „Jak zostać dawcą„, a następnie „Wypełnij formularz” lub kliknij tutaj,
  2. wybierz interesujący Cię zestaw (w przypadku wyboru bezpłatnego Oświadczenia woli – PDF, po wprowadzeniu imienia, nazwiska i numeru PESEL, zostanie wygenerowane oświadczenie w formacie pdf do wydruku),
  3. możesz również wesprzeć kampanię wybierając zestaw płatny (postępuj wg. wskazówek na stronie),
  4. po rejestracji pakiet zostanie wysłany  do Ciebie w ciągu 30 dni.

 

Jeśli macie jakiekolwiek związane z tym pytania, piszcie śmiało na [email protected] 

 

Partnerzy: