Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – styczeń 2016