ZHR

Szkolenia proobronne HOPR (3 edycja)

Szkolenia proobronne HOPR (3 edycja)

W ramach projektu Szkolenia proobronne HOPR (3 edycja) – współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej naszym zadaniem było kształtowanie proobronnych postaw w młodej części społeczeństwa, a przez to przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej. Przeprowadziliśmy działania w sumie dla ponad 4000 uczestników, co stanowi ponad 25% więcej przeszkolonych dzieci i młodzieży niż zakładaliśmy.

Działania były realizowane na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W całym zadaniu wzięli udział uczestnicy z każdego województwa. Zrealizowaliśmy cele poprzez podwyższanie umiejętności praktycznych uczniów, młodzieży, dorosłych, harcerek i harcerzy HOPR ZHR w zakresie:
– pierwszej pomocy przedmedycznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy
– łączności i komunikacji,
– logistyki i kwatermistrzostwa,
– zarządzania strategicznego i wdrażania zabezpieczenia,
– zarządzania zespołami zadaniowymi,
– zarządzania w sytuacjach kryzysowych (zarządzanie tłumem, panika)
– medycyny pola walki,
– terenoznawstwa,

W ramach projektu zostało zrealizowanych m.in:
32 szkolenia na poziomie pierwszym i drugim z pierwszej pomocy – dla ponad 620 osób
130 warsztatów i zajęć praktycznych na poziomie pierwszym – dla ponad 2400 osób
18 ćwiczeń i zajęć w formie manewrów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich dla ponad 1000 osób
12 dla ratowników KPP (Kurs pierwszej pomocy w górach; zimowy kurs turystyki górskiej; Kurs lawinowy podstawowy – I stopnia; kurs ratownika wodnego – dla w sumie 140 osób)
3 kursy zarządzania taktycznego dla ponad 200 osób

Szkolenia proobronne HOPR (3 edycja) – współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Partnerzy: