ZHR

Kurs Ratownika Wodnego WOD8

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Ratownika Wodnego WOD8

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHR w Ząbiu
Termin: 2018-08-26 - 2018-09-02
Zgłoszenia:

do 15.08 (zgłoś się po potwierdzeniu przez przełożonego spełniania wymagań wstępnych, podaj w formularzu czas przepłynięcia 400m) przez formularz

Uczestnicy:

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat do dnia 02.09.2018, umiejętność
poprawnego pływania stylem dowolnym i klasycznym, przepłynięcie 400m w
czasie poniżej 9 minut (potwierdzone przez przełożonego lub innego
instruktora)

Pierwszeństwo w przyjmowaniu na kurs będą miały osoby posiadające ważne
zaświadczenie o zdaniu egzaminu KPP.

Koszt:

*Aktualizacja

W związku z pozyskaną dotacją z MON odpłatność za kurs wynosi:
- dla członków ZHR 420 zł
- dla osób działąjących w HOPR 320 zł

W ramach odpłatności: zwrot kosztów dojazdu do kwoty 100 zł, pełne wyżywienie i pobyt, egzaminy i zaświadczenie.

Po zweryfikowaniu spełnienia przez Ciebie wymagań otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem zakwalifikowania na kurs. Zaliczka 200 zł wpłacona na konto podane przez nas w mailu będzie ostatecznym potwierdzeniem, po otrzymaniu której wpiszemy Ciebie na listę. Zaliczka jest bezzwrotna. Reszta do 26.08. Można wpłacić wszystko od razu.

Dla osób, które zadeklarują gotowość do podjęcia pracy jako RW w ośrodku Ząbie w sezonie 2019 przez co najmniej 2 tygodnie szkolenie będzie bezpłatne. Liczy się kolejność deklaracji, terminy dogadamy.

Zachęcamy środowiska, które planują organizację w 2019 obóz nad wodą do pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu swoich podopiecznych, w zamian za
nieodpłatną ich służbę na obozie.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: Tomasz Staszewski
Program/Plan/Opis:

Szkolenie: Kurs Ratowników Wodnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA

Dojazd:

zwrot kosztów dojazdu do kwoty 100 zł

Nocleg:

W domkach, w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym ZHR w Ząbiu

Wyżywienie:

All inclusive

Ekwipunek:
  • Strój kąpielowy 2 szt.
  • Okulary do pływania
  • Czepek lateksowy
  • Śpiwór
  • Duży ręcznik (oprócz prysznicowego)
  • Klapki
  • Notes + długopis
  • Kubek
  • Dowód osobisty
  • Ciepła czapka na głowę (aby ograniczać wyziębienie)
Certyfikat:

po zdaniu egzaminu zaświadczenie państwowe zgodnie ze wzorem MSWiA

Partnerzy: