ZHR

Zajęcia doskonalenia pływania

Akcje centralneOgólnopolskie

Zajęcia doskonalenia pływania

Miejsce: Cała Polska
Termin: 26-11-2018 - 28-04-2019
Zgłoszenia:

https://goo.gl/forms/Nzqdc5CeSrCek0I73

Uczestnicy:

Członkowie ZHR w wieku od 16 lat, umiejący pływać dwoma stylami pływackimi oraz ratownicy wodni chcący utrzymać przygotowanie kondycyjne do pełnienia funkcji ratownika.

Opiekunowie:

Instruktor pływania - zatrudniona osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje

Koordynator - członek ZHR, uczestnik zajęć z doskonalenia pływania, który podejmie się koordynacji swojej grupy

Koszt:

odpłatność podzielona jest na dwie transze po 95 zł.

Dofinansowanie na każdego z uczestników wynosi do 550 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 25 godzin zajęć na basenie, zatrudnienia instruktora pływania, opłacenia wejścia na basen oraz w razie konieczności rezerwacji toru.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: Tomasz Staszewski
Program/Plan/Opis:

Zajęcia przeznaczone są dla członków ZHR, zorganizowanych w nieformalnych grupach zajęciowych w ramach jednej miejscowości. Przewidywane jest odbycie 25h dydaktycznych z doskonalenia pływania, w szczególności praca nad stylem klasycznym i kraulem. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora pływania. 

Aby możliwe było uruchomienie zajęć niezbędne jest zebranie grupy co najmniej 5 osób oraz wyznaczenie spośród niej koordynatora.

Zadaniem koordynatora będzie ustalenie harmonogramów treningu, prowadzenie dziennika obecności oraz pośredniczenie w płatnościach za zajęcia.

Dojazd:

zajęcia w miejscu zamieszkania

Nocleg:

nie dotyczy

Wyżywienie:

nie dotyczy

Umundurowanie:

nie dotyczy

Apteczka osobista:

nie dotyczy

Ekwipunek:

strój kąpielowy

Niespodzianki:

Dla każdego z uczestników przewidziane są limitowane gadżety wywołujące zazdrość u każdego pływaka

Partnerzy: