ZHR

Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

HOPR Okręg LubelskiRegionalneSzkolenia

38 Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

Miejsce: Lublin
Termin: 2022-03-5-05 - 2022-03-06
Zgłoszenia:

Ankieta zgłoszeniowe dostępne u drużynowych

zgłoszenia do 20.02.2022 r. 

Uczestnicy:

harcerze i harcerki z LHH-ek Witraż, KHH-ek Horyzont, KNHH-y Leopard

Organizacja: HOPR Okręg Lubelski
Szef: Dominika Krzysztofik wędr.
Kadra:
  • sam. Zuzanna Podleśna
Nocleg:

Więcej informacji przekażemy osobom zakwalifikowanym po zakończeniu zgłoszeń

Wyżywienie:

zapewnione

Umundurowanie:

obowiązuje regulaminowe umundurowanie ZHR

Apteczka osobista:

wymagana

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

tak

Niespodzianki:

tak

Partnerzy: