ZHR

KPP9

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP9 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 06.06 - 12.06.2016

Miejsce: Osówek 47, 83-242 Osieczna
Termin: 2016-06-06 - 12.06.2016
Zgłoszenia:

pod adresem [email protected] wpisując w tytule maila: "KPP9 Imię i Nazwisko"

Uczestnicy:

członkowie ZHR, 18+ zgłoszeni na służbę podczas ŚDM

Koszt:

200 zł (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, kurs i egzamin na ratownika KPP oraz zwrot kosztów przejazdu)

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

Dojazd do Dworca Głównego w Tczewie, a później zorganizowanym transportem na miejsce szkolenia. 

Dokładniejsze informacje będą wysyłane mailowo.

Nocleg:

Centrum Integracji Społecznej Osówek 47, 83-242 Osieczna 

Wyżywienie:

pełne

Umundurowanie:

należy zabrać

Apteczka osobista:

nie obowiązkowa

Ekwipunek:

Biwakowy, jednak nie należy zabierać śpiworów, karimat i menażek. Kubki można wziąć.

Certyfikat:

+

Niespodzianki:

na każdym kroku

Partnerzy: