ZHR

KPP MAZ1

HOPR Okręg MazowieckiRegionalneSzkolenia

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 17-19.06, 24-26.06, 1-3.07

Miejsce: Łomianki
Termin: 2016-06-17 - 2016-07-03
Zgłoszenia:

pod adresem [email protected] wpisując w tytule maila: "KPP MAZ1" W treści: imię i nazwisko, pesel oraz formę kontaktu oprócz maila

Uczestnicy:

członkowie ZHR, 18+ zgłoszeni na służbę podczas ŚDM

Koszt:

250 zł (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, kurs i egzamin na ratownika KPP oraz zwrot kosztów przejazdu)

Organizacja: HOPR Okręg Mazowiecki
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Certyfikat:

+

Partnerzy: