ZHR

Kurs Instr. Turystyki Kajak. KITK1

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - specjalność kajakarstwo

Miejsce: Ełk
Termin: 2015-06-27 - 2015-06-29
Zgłoszenia:

do 15 czerwca do KG HOPR [email protected]

Uczestnicy:

szkolenie przeznaczone dla ratowników wodnych, którzy są członkami HOPR

Opiekunowie:

nie dotyczy :)

Koszt:

do uzgodnienia w zależności od liczby osób, które się zgłoszą

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: Komendant Główny HOPR

Partnerzy: