ZHR

Kurs Instruktorski HOPR KI6

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Instruktorski KIH6

Miejsce: Stowarzyszenie Morena - Gdańsk, Jaśkowa Dolina 7
Termin: 2022-09-16 - 2022-09-18
Zgłoszenia:

Za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW-Nq4hmjsuO_NEv0NRnAZbRqoi5X085q_JcPiyn7ST0LL6w/viewform?usp=sf_link

Zgłoszenia przyjmujemy do 23:59 02.09.2022

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania potwierdzenia zgłoszenia.

Uczestnicy:

Na kurs mogą się zgłosić osoby spełniające WSZYSTKIE  z poniższych warunków:
- członkostwo HOPR od min. 2 lat,
- ukończony kurs KPP lub wykształcenie medyczne,
- przeprowadzenie 30 godzin zajęć na kursach HOPR,
- zgoda i pozytywna opinia Koordynatora HOPR.

Koszt:

Koszt kursu zawiera noclegi, pełne wyżywienie, materiałami oraz pakiet kursanta. Dzięki uzyskanym dotacjom uczestnik ponosi tylko koszt składki programowej.

W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości 250 zł

Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.

Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 74 1020 1026 0000 1602 0465 9282
Tytuł przelewu: KI6 HOPR składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Kwota: 250 zł

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 16.09.2022 r. 

W przypadku rezygnacji z udziału wpłacona składka nie jest możliwa do zwrotu, gdyż są to koszty zewnętrzne, które HOPR pokrywa przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: phm. Piotr Saczek
Program/Plan/Opis:

Program kursu obejmuje m.in.:
- test wstępny z zakresu KPP oraz procedury BLS,
- organizacja HOPR,
- metodyka prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy,
- sprzęt szkoleniowy,
- ćwiczenia w grupach z prowadzenia zajęć,
- prowadzenie zajęć na kursie podstawowym HOPR,
- ewaluacja,
- wymiana doświadczeń.

Dojazd:

Na miejsce zbiórki kursant musi dotrzeć we własnym zakresie.
Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję doślemy osobom zakwalifikowanym).

Nocleg:

Nocleg zorganizowany będzie w pokojach wieloosobowych.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia. W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Pełne umundurowanie ZHR, koszulka HOPR zgodnie z posiadanym stopniem wyszkolenia.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego,
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów),
- śpiwór, karimata.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu instruktorskiego HOPR. Jest to jedno z wymagań otrzymania stopnia Instruktora HOPR. 

Partnerzy: