ZHR

Kurs Instruktorski HOPR KIH7

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Instruktorski HOPR KIH7

Miejsce: Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego Bełska 1/3, 02-640 Warszawa
Termin: 2023-02-23 - 2023-02-26
Zgłoszenia:

Za pomocą formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/3CJi8KVVRZBVEhBC6 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23:59 31.01.2023
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania potwierdzenia zgłoszenia.

Uczestnicy:

Na kurs mogą się zgłosić osoby spełniające WSZYSTKIE z poniższych warunków:
- członkostwo HOPR od min. 2 lat,
- ukończony kurs KPP lub wykształcenie medyczne,
- przeprowadzenie 30 godzin zajęć na kursach HOPR,
- zgoda i pozytywna opinia Koordynatora HOPR.

Koszt:

Koszt kursu zawiera noclegi, pełne wyżywienie, materiałami oraz pakiet kursanta. Dzięki uzyskanym dotacjom uczestnik ponosi tylko koszt składki programowej.

W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości 250 zł

Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.

Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 74 1020 1026 0000 1602 0465 9282
Tytuł przelewu: KIH7 HOPR składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Kwota: 250 zł
W przypadku rezygnacji z udziału wpłacona składka nie jest możliwa do zwrotu, gdyż są to koszty zewnętrzne, które HOPR pokrywa przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: phm. Jakub Baszczuk HO
Program/Plan/Opis:

Program kursu obejmuje m.in.:
- test wstępny z zakresu KPP oraz procedury BLS,
- organizacja HOPR,
- metodyka prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy,
- sprzęt szkoleniowy,
- ćwiczenia w grupach z prowadzenia zajęć,
- prowadzenie zajęć na kursie podstawowym HOPR,
- ewaluacja,
- wymiana doświadczeń.

Dojazd:

Na miejsce zbiórki kursant musi dotrzeć we własnym zakresie.
Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję doślemy osobom zakwalifikowanym).

Wyżywienie:

Podczas kursu wydawane będą 3 posiłki, do tego podczas przerw w zajęciach będzie do dyspozycji kącik kawowy.
Dla osób, które przy zgłoszeniu podały uczulenia będą przygotowane posiłki z ich uwzględnieniem.

Umundurowanie:

Pełne umundurowanie ZHR, koszulka HOPR zgodnie z posiadanym stopniem wyszkolenia.

Ekwipunek:

Na kurs należy zabrać:
- śpiwór
- karimata
- wygodny strój i buty (do ćwiczeń),
- stałe leki (jeśli potrzebne)
- buty na zmianę

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu instruktorskiego HOPR. Jest to jedno z wymagań otrzymania stopnia Instruktora HOPR.

Partnerzy: