ZHR

KURS KPP 22

OgólnopolskieSzkolenia

KURS KPP 22

Miejsce: Gdańsk
Termin: 2017-12-01 - 2017-12-10
Zgłoszenia:

Uwaga: kurs to są całe PIĄTKI - od godz. 9:00

Zgłoszenia do 20.11.2017 przez formularz: https://goo.gl/forms/oRwjIoIoveHuzuqG2

1. Wysyłamy potwierdzenie o przyjęciu na kurs.
2. 200 zł wpłacacie na podane przez nas w mailu konto

Uczestnicy:

Priorytet: członkowie HOPR 

Warunki przyjęcia na kurs: 
• 18 lat, członkostwo w ZHR, osoby funkcyjne
• Min. 17 lat rocznikowo, członkostwo w HOPR

Koszt:

200 zł 

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

We własnym zakresie.

Nocleg:

Zapewnione podczas kursu.

Wyżywienie:

Zapewnione podczas kursu.

Ekwipunek:

biwakowy (proszę nie zabierać ze sobą karimat, śpiworów i menażek), można zabrać kubek

Certyfikat:

+

Partnerzy: