ZHR

KURS KPP 25

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP25

Miejsce: Osówek
Termin: 2018-04-27 - 2018-05-02
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do 19.04.2018 przez formularz:
https://goo.gl/forms/wz2eNuq9vZ0zPvzi2
UWAGA: Ilość miejsc ogarniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Jeśli będzie za mało osób, kurs zostanie odwołany.
Po Waszym zgłoszeniu:
1. Wysyłamy potwierdzenie o przyjęciu na kurs i instrukcję.
2. 200 zł wpłacacie na podane przez nas w mailu konto
Uczestnicy:
Warunki przyjęcia na kurs:
• 18 lat, członkostwo w ZHR,
Koszt:

200zł

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

We własnym zakresie, zwracamy koszty zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji (która zostanie do Was przesłana mailem z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. 

Nocleg:

Zapewnione podczas kursu.

Wyżywienie:

Zapewnione podczas kursu.

Ekwipunek:

biwakowy (proszę nie zabierać ze sobą karimat, śpiworów i menażek), można zabrać kubek

Certyfikat:

+

Partnerzy: