ZHR

Kurs KPP43

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP43

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Osówku, Osówek 47
Termin: 2020-06-23 - 2020-06-28
Zgłoszenia:

do 11.06.2020 przez formularz: https://forms.gle/WoWyXqi92xE8MWod8

Ze względów obowiązujących reżimów sanitarnych liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 18 osób - liczy się kolejność zgłoszeń. Przy braku odpowiedniej liczby chętnych kurs zostanie odwołany. Osobom zakwalifikowanym wysyłamy mailem potwierdzenie o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Uczestnicy:

- członkowie ZHR – min. 18 lat 

- członkowie HOPR ZHR – min. 18 lat 

Ukończenie kursu nie jest zobowiązaniem do wstąpienia do HOPR, choć bardzo to polecamy.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ponad 1000 zł, z uwagi na środki, które HOPR uzyskuje z dotacji mamy następującą propozycję:

200 zł dla członków HOPR ZHR

300 zł dla pozostałych członków ZHR

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

UWAGA! Kurs odbędzie się jeśli zbierze się wystarczająco duża liczba chętnych oraz jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pogorszy się.
Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 

Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

Jeśli uzbiera się wystarczająco duża liczba chętnych, zorganizujemy transport autokarem z Dworca Głównego w Malborku do Centrum Integracji Społecznej w Osówku (w godzinach 19-20). Za dojazd transportem publicznym zwracamy środki przelewem po kursie na zasadach delegacji.
Zachęcamy jednak do zorganizowania własnego transportu samochodem, zwrot środków za transport na zasadzie delegacji przy co najmniej 3 kursantach, stawka kilometrowa 0,5 zł/km.

Nocleg:

W pokojach Centrum Integracji Społecznej w Osówku, z zachowaniem obowiązujących zaleceń GIS.
UWAGA! Dla osób dojeżdżających organizowanym przez nas autokarem z Malborka zakwaterowanie odbywa się wieczorem 22 czerwca!

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia, obiad w postaci cateringu.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Partnerzy: