ZHR

Kurs KPP2

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Miejsce: Gdańsk, Jaśkowa Dolina 7
Termin: 2015-01-02 - 2015-01-07
Zgłoszenia:

pod adresem [email protected] wpisując w tytule maila: "KPP2 Imię i Nazwisko"

Uczestnicy:

członkowie ZHR, 18+

Koszt:

375 zł (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, kurs i egzamin na ratownika KPP)

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: phm. Piotr Saczek HR
Kadra:
  • Kadrę kursu zapewnia firma MAKALU Maciej Stańczak

Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

we własnym zakresie

Nocleg:

ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk, II piętro

Wyżywienie:

pełne

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

+

Partnerzy: