ZHR

KURS KPP12

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP12 - Ostatni kurs przed ŚDM

Miejsce: Zlot ZHR na ŚDM - Kraków
Termin: 2016-07-18 - 2016-07-24
Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 20.06 na [email protected], w tytule maila wpisz: KPP12 – imię i nazwisko

Uczestnicy:

Warunki: 18 lat, zarejestrowani na sdm.zhr.pl, wpłata 100 zł zaliczki 2 dni po otrzymaniu naszego potwierdzenia.

Koszt:

200 zł, ale w tym: posiłki, egzamin, dobra ekipa, zwrot uzgodnionych kosztów przejazdu do Krakowa; namioty własne.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nocleg:

namioty własne

Wyżywienie:

+

Umundurowanie:

+

Apteczka osobista:

+

Ekwipunek:

biwakowy + namioty własne

Certyfikat:

kurs kończy się 2 egzaminami:

  • KPP (teoria i praktyka)

Partnerzy: