ZHR

Kurs KPP14

OgólnopolskieSzkolenia
Miejsce: Gdańsk
Termin: 2016-10-30 - 2016-10-30
Zgłoszenia:

Do 17.10.2016 na adres [email protected].

W temacie maila wpisz Imię i Nazwisko - KPP14

Uczestnicy:

Warunki przyjęcia: min. 18 lat, członkostwo w ZHR i złożenie deklaracji u koordynatora HOPR w okręgu HOPR.

Priorytet: członkowie patroli HOPR na ŚDM.

Opiekunowie:

-

Koszt:

200 zł: w tym noclegi, posiłki, egzamin, dobra ekipa, służba kuchenna, zwrot uzgodnionych kosztów przejazdu.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

Zwracamy koszty dojazdu na podstawie uzgodnionych warunków.

Nocleg:

W cenie

Wyżywienie:

W cenie

Umundurowanie:

Tak

Apteczka osobista:

Nie

Ekwipunek:

Biwakowy

Certyfikat:

Tak

Niespodzianki:

?

Partnerzy: