ZHR

KURS KPP17

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs weekendowy KPP17

Miejsce: woj. pomorskie
Termin: 2017-06-02 - 2017-06-11
Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 19.05 na hopr.kursy@zhr.pl - w tytule maila wpisz: "KPP17 imię i nazwisko".
Priorytet: członkowie HOPR i osoby, które robią w czerwcu kurs ratownika wodnego.
1. Wysyłamy potwierdzenie o przyjęciu na kurs.
2. Kupujecie bilety na pierwszą część kursu w tą i z powrotem.
3. Koszt kursu: 200 zł minus koszt tych biletów.
4. Resztę wpłacacie na podane przez nas konto.

Uczestnicy:

Warunki przyjęcia na kurs: 18 lat, członkostwo w ZHR.

Koszt:

200 zł minus koszt biletów.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nocleg:

+

Wyżywienie:

+

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

biwakowy (proszę nie zabierać ze sobą karimat, śpiworów i menażek), można zabrać kubek

Certyfikat:

kurs kończy się 2 egzaminami:

  • KPP (teoria i praktyka)

Partnerzy: