ZHR

KURS KPP30

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP30

Miejsce: Gdańsk – dokładnie miejsce zostanie podane maksymalnie 4 dni przed kursem
Termin: 2018-10-19 - 2018-10-28
Zgłoszenia:

Termin:19-21.10.2018 oraz 26-28.10.2018

 

Zgłoszenia: do 7.10.2018 do 20:00 przez formularz: https://goo.gl/forms/ieYuvLwq2AvqmJBj1

Zgłoszenia przyjmowane są tylko z wpłatą zaliczki w wysokości 160 zł.
Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133

Tytuł przelewu: Składka programowa HOPR 30 – imię i nazwisko kursanta

W przypadku późniejszej rezygnacji z kursu  lub zgłoszeniu się bez spełniania warunków uczestnictwa  nie zwracamy wpłaconych pieniędzy!

Liczba miejsc jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń. Przy braku odpowiedniej liczby osób lub z przyczyn niezależnych od organizatorów kurs zostanie odwołany,a pieniądze zwrócone na konto. Osobom zakwalifikowanym wysyłamy mailem potwierdzenie o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje

Uczestnicy:

- członkowie ZHR – min. 18 lat + pełnienie funkcji wychowawczej w ZHR (przyboczny i wyżej)

- członkowie HOPR ZHR – min. 18 lat (każdy stopień) min.

- ratownicy HOPR, którzy mają min. 17 lat rocznikowo - (za zgodą przełożonego harcerskiego i koordynatora HOPR).

Ukończenie kursu nie jest zobowiązaniem do wstąpienia do HOPR, choć bardzo to polecamy.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ponad 1000 zł, z uwagi na środki, które HOPR uzyskuje z dotacji mamy następującą propozycję:

200 zł dla członków HOPR ZHR
300 zł dla pozostałych członków ZHR

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Program/Plan/Opis:

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, 
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, 
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 

Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:30 – 20:30.

Dojazd:

We własnym zakresie, zwracamy koszty przejazdu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji, która zostanie przesłana mailem z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. 

Nocleg:

Gdańsk – dokładnie miejsce zostanie podane maksymalnie 4 dni przed kursem

Wyżywienie:

zapewniamy min. 3 posiłki w ciągu dnia.

Umundurowanie:

Zgodnie z regulaminami ZHR.

Apteczka osobista:

Tak, wymagana. 

Ekwipunek:

Oprócz rzeczy osobistych należy wziąć pełne umundurowanie, buty na zmianę, śpiwór, ręcznik kubek. Nie zabierajcie karimat, menażek, sztućców.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopnień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Partnerzy: