ZHR

Kurs KPP38

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP38

Miejsce: Osówek k/Czerska (woj. pomorskie)
Termin: 2019-06-17 - 2019-06-23
Zgłoszenia:

Do 2.06.2019 przez formularz: https://forms.gle/WoWyXqi92xE8MWod8

Minimalna ilość chętnych: 12

Liczba miejsc jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń. Przy braku odpowiedniej liczby osób kurs zostanie odwołany. Osobom zakwalifikowanym wysyłamy mailem potwierdzenie o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Uczestnicy:

- członkowie ZHR – min. 18 lat + min. pwd. lub otwarta próba instruktorska.

- członkowie HOPR ZHR – min. 18 lat (każdy stopień) min.

- ratownicy HOPR, którzy mają min. 17 lat rocznikowo (za zgodą przełożonego harcerskiego i koordynatora HOPR).

Ukończenie kursu nie jest zobowiązaniem do wstąpienia do HOPR, choć bardzo to polecamy.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ponad 1000 zł, z uwagi na środki, które HOPR uzyskuje z dotacji mamy następującą propozycję:

200 zł dla członków HOPR ZHR

300 zł dla pozostałych członków ZHR

Organizacja: Komenda Główna HOPR

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

17.06.2019 (wieczór) do 23.06.2019 (wieczór)

 

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych.

Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

We własnym zakresie (możliwy wspólny wyjazd z Gdańska), zwracamy koszty przejazdu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji, która zostanie przesłana mailem z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. 

Nocleg:

W łóżkach, w pokojach wieloosobowych.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia.

Ekwipunek:

Oprócz rzeczy osobistych należy wziąć pełne umundurowanie, buty na zmianę, śpiwór, ręcznik kubek. Nie zabierajcie karimat, menażek, sztućców.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopnień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Partnerzy: