ZHR

KURS KPP4

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP4

Miejsce: Gdańsk
Termin: 2016-05-22 - 2016-05-03
Zgłoszenia:

Zgłoszenia: na [email protected], w tytule wpisz: "KPP4 imię i nazwisko"

Uczestnicy:

Warunki uczestnictwa:
- minimum ukończone 18 lat (w dniu rozpoczęcia kursu)
- wcześniejsza rejestracja na: sdm.zhr.pl (liczy się kolejność zgłoszeń)
- wpłata w przeciągu 2 dni po naszym potwierdzeniu o zakwalifikowaniu się na kurs
- służba podczas kursu (dyżury przy obiadach, sprzątanie, itp.)
- w mailu zgłoszeniowym bardzo proszę o podanie peselu, numeru telefonu, okręgu HOPR oraz zgody Waszego Koordynatora Okręgu HOPR (dane koordynatorów na hopr.zhr.pl)

Koszt:

300 zł w tym kurs, egzamin, jedzenie

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nocleg:

Nocleg: możliwość noclegu dla osób spoza Trójmiasta 75 zł (cena obejmuje wszystkie noclegi - płatne na miejscu).

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

biwakowy (proszę nie zabierać ze sobą karimat, śpiworów i menażek), można zabrać kubek

Certyfikat:

kurs kończy się 2 egzaminami:

  • KPP (teoria i praktyka)

Partnerzy: