ZHR

Kurs KPP4

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP4 - Weekendowy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 22-24.04.2016 oraz 29-03.05.2016

Miejsce: Gdańsk, Jaśkowa Dolina 7
Termin: 2016-04-22 - 2016-05-03
Zgłoszenia:

pod adresem [email protected] wpisując w tytule maila: "KPP4 Imię i Nazwisko"

Uczestnicy:

członkowie ZHR, 18+ zgłoszeni na służbę podczas ŚDM

 

Koszt:

300 zł (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, kurs i egzamin na ratownika KPP)

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: pwd. Karolina Bajera HR
Kadra:
  • Kadrę kursu zapewnia firma MAKALU Maciej Stańczak
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

we własnym zakresie

Nocleg:

możliwość noclegu dla osób spoza Trójmiasta 75 zł (cena obejmuje wszystkie noclegi - płatne na miejscu) ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk, II piętro

Wyżywienie:

pełne

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

+

Niespodzianki:

na każdym kroku.. :)

Partnerzy: