ZHR

Kurs KPP45

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP45

Miejsce: Winiec k. Miłomłyna (baza obozowa ZHP)
Termin: 2020-08-10 - 2020-08-15
Zgłoszenia:

do 28.07.2020 poprzez formularz https://forms.gle/h2mGFKkn1GpnDX676

Po zakwalifikowaniu trzeba będzie wypełnić jeszcze 5 formularzy, chyba że płaci się 100% kosztów.

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR:

    a) pełnoletni członkowie HOPR,
    b) ratownicy HOPR,

     W szkoleniu mogą wziąć także członkowie ZHR spoza HOPR, którzy zwykle stanowią :
     c) instruktorki i instruktorzy ZHR, 
     d) osoby z otwartą próba instruktorską, pełniące funkcję p.o. drużynowej,
     e) pozostali pełnoletni członkowie ZHR.

Z uwagi na COVID-19 i wakacje niezbędne będzie wypełnienie dokumentów bazy ZHP (karty uczestnika, załączników do kart itd.).

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ponad 1200 zł. Można zgłosić się i zapłacić całą kwotę na konto HOPR lub realizować kurs w ramach projektu finansowanego ze środków UE (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)przez Stowarzyszenie Morena – warunki będą podane w osobnym mailu. Wtedy koszty wpłacane na konto HOPR wynoszą:
200 zł dla członków HOPR ZHR

300 zł dla pozostałych członków ZHR
Weryfikacja następuje przez sprawdzenie członkostwa w systemie baza.zhr.pl

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

Kurs odbędzie się jeśli zbierze się wystarczająco duża liczba chętnych oraz jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pogorszy się.

Program, przebieg i kwalifikacje kadry kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 

Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

Jeśli uzbiera się wystarczająco duża liczba chętnych zorganizujemy transport autokarem na miejsce kursu. Za dojazd transportem publicznym zwracamy środki przelewem po kursie na zasadach delegacji. Zachęcamy jednak do organizowania własnego transportu samochodem. Zwrot środków za transport na zasadzie delegacji przy co najmniej 3 kursantach, stawka kilometrowa 0,5 zł/km.

Nocleg:

Pod namiotami

Wyżywienie:

min. 3 posiłki w ciągu dnia

Ekwipunek:

Tak jak na dłuższy biwak harcerski, śpiwór, pełne umundurowanie, członkowie HOPR – koszulki

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu pełnoletni absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik (tzw. ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy) to uprawnienie zawodowe państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Partnerzy: