ZHR

Kurs KPP48

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP48

Miejsce: Osówek k. Osiecznej (woj. pomorskie) lub Stara Kiszewa
Termin: 2020-11-23 - 2020-11-29
Zgłoszenia:

UWAGA! Obecne zgłoszenia mają na celu zebranie informacji o osobach, które chcą uczestniczyć w kursie KPP. Kurs odbędzie się w podanym terminie, kiedy prawo zwolni kursy KPP z ograniczeń spowodowanych epidemią.

Zgłoszenia do 12 listopada, za pomocą formularza zgłoszeniowego forms.gle/h2mGFKkn1GpnDX676
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej na konto do 15 listopada.

Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR według poniższych priorytetów:

a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,
c) pełnoletni członkowie HOPR z otwartą próba instruktorską, pełniące funkcje p.o. drużynowych.

Członkowie ZHR powinni mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ponad 1200 zł.
Kurs jest dofinansowany z programu ROHiS, w ramach dofinansowania z Narodowego Instytutu Wolności - CRSO. W związku z tym koszty które ponosi uczestnik wynoszą:
200 zł dla członków HOPR ZHR
300 zł dla pozostałych członków ZHR

Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Tytuł przelewu: KPP48 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 12 listopada br.
Osoby, które zrezygnują z udziału po wpłaceniu nie otrzymają zwrotu, gdyż opłacone są zaliczki na zakwaterowanie i wyżywienie.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

UWAGA! Obecne zgłoszenia mają na celu zebranie informacji o osobach, które chcą uczestniczyć w kursie KPP. Kurs odbędzie się wtedy, kiedy prawo zwolni kursy KPP z ograniczeń spowodowanych epidemią.

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 
Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję doślemy osobom zakwalifikowanym).

Wszyscy uczestnicy muszą dojechać do Gdańska do godz. 18:00 (zostanie to jeszcze potwierdzone) 23.11.

Powrót do Gdańska 29.11 ok. godz. 20:00.

 

Nocleg:

Zostanie podane kiedy zostanie określone miejsce kursu.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia, obiad w postaci cateringu. 
W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą pełne umundurowanie.

Ekwipunek:

Standardowe wyposażenie na 3-dniowy biwak, a szczególnie:

  • śpiwór (i jasiek, jeśli ktoś musi ? ),
  • kubek (bo poza posiłkami każdy korzysta tylko ze swojego i o niego dba),
  • buty sportowe na zmianę,
  • ręcznik,
  • karimata lub materac,
  • ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).

Nie zabierajcie menażek i sztućców.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Pobierz

Partnerzy: