ZHR

Kurs KPP8

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP8 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 30.05 - 04.06 2016

Miejsce: Osówek 47, 83-242 Osieczna
Termin: 2016-05-30 - 2016-06-04
Zgłoszenia:

pod adresem [email protected] wpisując w tytule maila: "KPP5 Imię i Nazwisko"

Uczestnicy:

członkowie ZHR, 18+ zgłoszeni na służbę podczas ŚDM

Koszt:

200 zł (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, materiały, kurs i egzamin na ratownika KPP oraz zwrot kosztów przejazdu)

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: phm. Piotr Saczek HR
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dojazd:

Osówek 47, 83-242 Osieczna - Na kurs należy przybyć do 29.05 wieczorem, ponieważ będzie to bardzo problematyczne, jeśli ktoś przyjedzie 30.05 rano.

Dokładne informacje zostaną wysłane po zgłoszeniu na maila.

Nocleg:

Centrum Integracji Społecznej Osówek 47, 83-242 Osieczna 

Wyżywienie:

pełne

Umundurowanie:

+

Apteczka osobista:

+

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

+

Niespodzianki:

na każdym kroku

Partnerzy: