ZHR

Kurs KPP54

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP54

Miejsce: Stara Kiszewa (woj. pomorskie), wyjazd z Gdańska
Termin: 2021-04-11 - 2021-04-18
Zgłoszenia:

Uwaga ważne informacje!
Kurs odbędzie się wyłącznie po uzyskaniu min. liczby chętnych tj. 18 osób.
Zgłoszenia do 30 marca, za pomocą formularza zgłoszeniowego
https://forms.gle/sAETfaNbCfeP2otG7

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej na konto do 31 marca 2021 r.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Ponieważ kurs jest tygodniowy – dla chętnych do 5-go kwietnia wystawimy (wyślemy skany) „zaświadczenie” o
zakwalifikowaniu się na kurs, które warto wysłać przed kursem do szkoły/na uczelnię w celu otrzymania
usprawiedliwienia za zajęcie (to naprawdę działa i jeszcze +10 do szacunu).
Uwaga! Uczestnictwo w kursie jest możliwe tylko dzięki dofinansowaniu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym członkowie ZHR uczestniczą już od 1,5 roku.
Niezbędne jest dodatkowe zarejestrowanie się na stronie www.czasnamlodziez.pl i wypełnienie
dokumentacji, ale za to będzie możliwość wzięcia udziału w kursach w górach, kursie żeglarza i innych.

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,
c) ratownicy HOPR, sanitariusze HOPR którzy ukończyli 17. rok życia,

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Dofinansowanie kursu jest możliwe w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności
opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł - osoby należące do HOPR
300 zł - osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Tytuł przelewu: KPP54 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 10 kwietnia 2021.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: MAKALU Maciej Stańczak
Program/Plan/Opis:

11.04 godz. 17:00 - zbiórka i wyjazd z Gdańska-Wrzeszcza do Starej Kiszewy, dojazd na miejsce, zakwaterowanie
Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 
Kurs kończy się państwowym egzaminem.
18.04 godz. 17:00 - wyjazd do Gdańska
------------------------------------------------------------
UWAGA! W związku z tym, że na kurs zbierają się uczestnicy z całej Polski od każdego będzie wymagane
oświadczenie, że w przeciągu 10 dni przed kursem nie miał świadomego kontaktu z osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie bądź samoizolacji.
Resztę procedur regulują odpowiednie przepisy prawa.

Dojazd:

Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję
doślemy osobom zakwalifikowanym).
Rozliczenia przejazdu wysyłamy na adres
HOPR Kasa
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
mail: [email protected]

Nocleg:

Nocleg będzie w pokojach 2-4 osobowych w hotelu Wrota Kaszub w Starej Kiszewie.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia przygotowane przez hotelową kuchnię. 
W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą pełne umundurowanie.

Apteczka osobista:

Nie wymagana.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).
Uwaga! Nie zabierajcie śpiworów, karimat, menażek i sztućców.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent
otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe
uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia
w HOPR ZHR.
Osoby poniżej 17 roku życia po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i
zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat HOPR i stopień ratownika ZHR (po zaliczeniu służby w HOPR). Te
osoby będą musiały po uzyskaniu pełnoletności zrobić kurs KPP i zdać egzamin jeszcze raz.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach HOPR KPPPobierz

Partnerzy: