ZHR

Kurs KPP56

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP56

Miejsce: Osówek, woj. pomorskie (wyjazd z Gdańska)
Termin: 2021-06-06 - 2021-06-13
Zgłoszenia:

Zostały dwa wolne miejsca!

Uwaga ważne informacje!
Kurs ma limitowaną liczbę miejsc - 24 osoby.
Zgłoszenia do 31 maja, za pomocą formularza zgłoszeniowego
https://forms.gle/SrUaBSTzKHGVVCHaA

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej na konto HOPRu nie później niż do 24 godzin po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia na kurs.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR, przede wszystkim osoby uczestniczące w projekcie Czas na Młodzież, według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Dofinansowanie kursu jest możliwe w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Osoby spoza projektu POWER otrzymają dofinansowanie kursu w ramach projektu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.
W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł - osoby należące do HOPR
300 zł - osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Tytuł przelewu: KPP56 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 10 czerwca 2021.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: MAKALU Maciej Stańczak
Program/Plan/Opis:

06.06 godz. 13:00 - zbiórka i wyjazd z Gdańska-Wrzeszcza, dojazd na miejsce kursu, zakwaterowanie
13.06 godz. 16:00 - przyjazd do Gdańska-Wrzeszcza
Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych. 
Kurs kończy się państwowym egzaminem.
------------------------------------------------------------
UWAGA! W związku z tym, że na kurs zbierają się uczestnicy z całej Polski od każdego będzie wymagane oświadczenie, że uczestnik/czka nie przebywa na kwarantannie bądź samoizolacji.
Resztę procedur regulują odpowiednie przepisy prawa.

Dojazd:

Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję
doślemy osobom zakwalifikowanym).
Rozliczenia przejazdu wysyłamy na adres
HOPR Kasa
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
mail: [email protected]

Nocleg:

Centrum Integracji Społecznej w Osówku
Osówek 47, 83-242 Osówek

Nocleg będzie w pokojach wieloosobowych.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia. 
W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą pełne umundurowanie.

Apteczka osobista:

Nie wymagana.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent
otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe
uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia
w HOPR ZHR.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach HOPR KPPPobierz

Partnerzy: