ZHR

Kurs KPP57

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP57

Miejsce: Czechowice-Dziedzice
Termin: 2021-05-07 - 2021-05-16
Zgłoszenia:

Kurs ma już komplet osób, ale zostały jeszcze 4 wolne miejsca.
Zgłoszenia do 29 kwietnia, za pomocą formularza zgłoszeniowego
https://forms.gle/sAETfaNbCfeP2otG7

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej na konto do 29 kwietnia 2021 r.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki)

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,
c) ratownicy HOPR, sanitariusze HOPR którzy ukończyli 17. rok życia,

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR.

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Dofinansowanie kursu jest możliwe w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności
opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł - osoby należące do HOPR
300 zł - osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 50 1090 1043 0000 0001 2317 1133
Tytuł przelewu: KPP57 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 10 maja 2021.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: MAKALU Maciej Stańczak
Program/Plan/Opis:

Miejsce kursu:
Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Węglowa 56, 43-502 Czechowice-Dziedzice

7.05 godz. 9:00 - rozpoczęcie zajęć I etapu
9.05 godz. 18:00 - zakończenia zajęć I etapu

14.05 godz. 9:00 - rozpoczęcie zajęć II etapu
16.05 godz. 18:00 - zakończenie zajęć II etapu

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych.
Kurs kończy się państwowym egzaminem.
------------------------------------------------------------
UWAGA! W związku z tym, że na kurs zbierają się uczestnicy z całej Polski od każdego będzie wymagane
oświadczenie, że w przeciągu 10 dni przed kursem nie miał świadomego kontaktu z osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie bądź samoizolacji.
Resztę procedur regulują odpowiednie przepisy prawa.

Dojazd:

We własnym zakresie.
Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję
doślemy osobom zakwalifikowanym).
Rozliczenia przejazdu wysyłamy na adres
HOPR Kasa
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk
mail: [email protected]

Nocleg:

Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Węglowa 56, 43-502 Czechowice-Dziedzice


Umundurowanie:

Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą pełne umundurowanie.

 

Apteczka osobista:

Nie wymagana.

 

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent
otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe
uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia
w HOPR ZHR.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach HOPRPobierz

Partnerzy: