ZHR

Kurs KPP64

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP64

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej, Osówek 47, 83-242 Osówek
Termin: 2022-05-28 - 2022-06-05
Zgłoszenia:

Organizatorem kursu jest: KG HOPR, Stowarzyszenie Morena i Caritas Polska.

Uwaga! Udało nam się uzyskać 3 dodatkowe miejsca, liczy się kolejność zgłoszeń. Dodatkowa rekrutacja trwa do niedzieli 15.05 do godz. 19:00!

Kurs odbędzie się wyłącznie po uzyskaniu min. liczby chętnych tj. 18 osób.
Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego
https://forms.gle/sAETfaNbCfeP2otG7
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania potwierdzenia zgłoszenia.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) ratownicy HOPR w 17. roku życia,
c) instruktorki i instruktorzy ZHR,

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR (nie trzeba jej przesyłać).

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Dofinansowanie kursu jest możliwe w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dołączenie do projektu Czas na Młodzież jest konieczne, aby uczestniczyć w kursie.

W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł - osoby należące do HOPR
300 zł - osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 74 1020 1026 0000 1602 0465 9282
Tytuł przelewu: KPP64 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 11 czerwca 2022.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:

28.05 godz. 19:00 - zbiórka i wyjazd z Gdańska-Wrzeszcza (Stowarzyszenie Morena, ul. Jaśkowa Dolina 7), dojazd na miejsce kursu, zakwaterowanie

5.06 godz. 16:00 - przyjazd do Gdańska-Wrzeszcza

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych.
Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

Na miejsce zbiórki kursant musi dotrzeć we własnym zakresie.
Z miejsca zbiórki na miejsce kursu organizowany będzie transport autokarem.

Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję doślemy osobom zakwalifikowanym).

Rozliczenia przejazdu w formie papierowej wysyłamy na adres
HOPR Kasa
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk

W formie elektronicznej:
mail: [email protected]

Nocleg:

Nocleg będzie w pokojach wieloosobowych. Należy wziąć śpiwory.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia.
W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Koszulki HOPR - dotyczy członków HOPR.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).
Uwaga! Nie zabierajcie śpiworów, karimat, menażek i sztućców.

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach HOPR KPPPobierz

Partnerzy: