ZHR

Kurs KPP69

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP69

Miejsce: Warszawa
Termin: 2022-11-14 - 2022-11-20
Zgłoszenia:

Kurs odbędzie się wyłącznie po uzyskaniu min. liczby chętnych tj. 18 osób.

ZGŁOSZENIA ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO 23:59 9.11.2022

Zgłoszenia do 06.11.2022 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania potwierdzenia zgłoszenia.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach HOPR (hopr.zhr.pl/pliki).

Kolejność czynności przy zgłaszaniu:
1. Przeczytaj całość informacji na tej stronie oraz załącznik - Regulamin.
2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, jeżeli spełniasz warunki uczestnictwa
3. Niezwłocznie wyślij składkę programową.
4. Czekaj na odpowiedź od [email protected] (do 3 dni) o przyjęciu lub nie.

Link do formularza:
https://forms.gle/sAETfaNbCfeP2otG7

Uczestnicy:

Na szkolenie KPP przyjmowani są członkowie ZHR według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie HOPR,
b) instruktorki i instruktorzy ZHR,
c) ratownicy HOPR w 17. roku życia.

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).
Członkowie HOPR muszą mieć zgodę koordynatora HOPR (nie trzeba jej przesyłać).

Koszt:

Kurs KPP z noclegami, wyżywieniem i transportem to koszt ok. 2300 zł.
Jednak dzięki uzyskanym dotacjom uczestnik ponosi tylko koszt składki programowej. 

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. „I Ty możesz służyć Ojczyźnie” ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W związku z potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca, zwrotem środków za transport oraz konieczności opłacenia zaliczek, uczestnik powinien uiścić składkę programową w wysokości
200 zł - osoby należące do HOPR
300 zł - osoby nienależące do HOPR
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer konta: 74 1020 1026 0000 1602 0465 9282
Tytuł przelewu: KPP69 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 14 listopada 2022.

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: MAKALU Maciej Stańczak
Program/Plan/Opis:

13.11 godz. 08:30 - zbiórka, zakwaterowanie Dom Pielgrzyma Rumianek Rybnicka 27, 02-405 Warszawa

20.11 godz. 15:00 - koniec zajęć

-----------------------------------------------------------------------

Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kurs trwa 66 godzin i zawiera w programie m.in. takie zagadnienia:
- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo,
- sprzęt ratowniczy,
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe,
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED,
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
- urazy mechaniczne i obrażenia,
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna,
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych.
Kurs kończy się państwowym egzaminem.

Dojazd:

Na miejsce zbiórki kursant musi dotrzeć we własnym zakresie.
Możliwy jest przyjazd dzień wcześniej w niedzielę, prosimy o zaznaczenie tego w uwagach.

Koszty przejazdu zwracamy zgodnie z obowiązującą w ZHR instrukcją rozliczenia przejazdów (instrukcję doślemy osobom zakwalifikowanym).

Nocleg:

W pokojach wieloosobowych.

Wyżywienie:

Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia.
W przerwach między zajęciami będzie możliwość skorzystania z kącika kawowego.

Umundurowanie:

Koszulki HOPR - dotyczy członków HOPR.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu i tytuł RATOWNIKA uprawniający i zobowiązujący do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ratownik KPP) to najwyższe uprawnienia państwowe dla osób niemających wykształcenia medycznego i równolegle stopień wyszkolenia w HOPR ZHR.

Załączniki:
Nazwa pliku Odnośnik
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach HOPR KPPPobierz

Partnerzy: