ZHR

Kurs KPP7

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP7

Miejsce: Poznań, ul.Św. Marcin 30
Termin: 2016-05-20 - 2016-06-12
Zgłoszenia:

Zamknięte

Uczestnicy:

Członkowie ZHR, 18+ zgłoszeni na służbę podczas ŚDM

Koszt:

200 zł

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: pwd Maria Stawińska wędr
Program/Plan/Opis:
Program/Plan/Opis:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nocleg:

ul.Św. Marcin 30, Poznań

Wyżywienie:

We własnym zakresie

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

Biwakowy

Certyfikat:

+

Partnerzy: