ZHR

Kurs KPP8

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs KPP8 dla MATURZYSTÓW

Miejsce: okolice Czerska, woj. pomorskie
Termin: 2016-05-29 - 2016-06-04
Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 23.05 na [email protected], w tytule maila wpisz: KPP8 – imię i nazwisko

Uczestnicy:

Warunki: 18 lat, zarejestrowani na sdm.zhr.pl, podział na służby podczas kursu

Koszt:

200 zł, ale zwrot uzgodnionych kosztów przejazdu

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Program/Plan/Opis:
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:

Jest trzecim w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Program, przebieg i kadra kursu są uregulowane przez Ministerstwo Zdrowia. KPP to najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 66 godzin i zawiera w swoim programie zagadnienia takie jak m. in.:

- organizacja ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwo
- sprzęt ratowniczy
- anatomia i fizjologia człowieka, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja i defibrylacja AED
- stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
- urazy mechaniczne i obrażenia
- zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- psychologiczne wsparcie poszkodowanych

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po zdaniu którego absolwent otrzymuje certyfikat oraz wg. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tytuł „RATOWNIKA” uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nocleg:

+

Wyżywienie:

+

Umundurowanie:

+

Ekwipunek:

biwakowy (proszę nie zabierać ze sobą karimat, śpiworów i menażek), można zabrać kubek

Certyfikat:

kurs kończy się 2 egzaminami:

  • KPP (teoria i praktyka)

Partnerzy: