ZHR

Kurs Młodszego Instruktora HOPR KMI1

OgólnopolskieSzkolenia

Kurs Młodszego Instruktora HOPR

Miejsce: Ząbie (Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHR)
Termin: 2018-08-27 - 2018-08-30
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia do 06.08.2018 do północy - link do formularza zgłoszeniowego posiadają koordynatorzy Okręgów HOPR.
 • Każdy Okręg ma prawo zgłosić 1 kursanta na 50 członków okręgu + 2 na listę rezerwową.
Uczestnicy:
 • 17 lat rocznikowo
 • Przynależność do HOPR min. 1 rok kalendarzowy
 • Stopień Ratownika KPP z ważnym certyfikatem
 • Przeprowadzenie min. 12 godzin szkoleniowych na przynajmniej 2 kursach podstawowych HOPR

  O OSTATECZNEJ KWALIFIKACJI NA KURS DECYDUJE KOMENDANT GŁÓWNY HOPR ORAZ KADRA KURSU.
Opiekunowie:

W przypadku niepełnoletnich kursantów, zobowiązani są przybyć na miejsce kursu i powrócić po jego zakończeniu wraz z opiekunem.

Koszt:

120 zł (nocleg, wyżywienie, materiały, zwrot kosztów przejazdu)

Organizacja: Komenda Główna HOPR
Szef: phm. Piotr Saczek HR
Kadra:
 • phm. Paulina Patalon HR
 • phm. Jacek Majewicz HR
 • pwd. Magdalena Mielcarek HR
Program/Plan/Opis:

Kurs metodyczny przygotowujący przyszłych Instruktorów HOPR do pełnienia służby w swoich środowiskach - organizacji i przeprowadzenia kursu podstawowego HOPR pod nadzorem Instruktora HOPR oraz prowadzenia zajęć na kursie ratownika HOPR. Zorganizowany i przebiegający zgodnie z metodą harcerską, wymagający od kursantów zaangażowania i pracy nad sobą podczas jego trwania.

Kompetencje Młodszego Instruktora HOPR:

 • Organizowanie kursu podstawowego pod nadzorem Instruktora HOPR
 • Prowadzenie zajęć na kursie podstawowym i Ratownika HOPR
 • Przeprowadzanie egzaminu teoretycznego na kursach HOPR
 • Członek komisji egzaminacyjnej na kursach HOPR
Dojazd:

We własnym zakresie (zwracamy koszty przejazdu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji, która zostanie przesłana mailem z potwierdzeniem przyjęcia na kurs).

Nocleg:

Tak (domki)

Wyżywienie:

Zapewnione (przynajmniej 3 posiłki dziennie)

Umundurowanie:

Zgodnie z regulaminami ZHR + umundurowanie HOPR

Apteczka osobista:

Tak

Ekwipunek:

Lista szczegółowa ekwipunku wysłana zostanie do kursanta po zakwalifikowaniu na kurs.

Certyfikat:

Tak.

Niespodzianki:

No nie.

Partnerzy: