ZHR

Kurs pierwszej pomocy dla wychowawców i kierowników styczeń 2019

RegionalneSzkolenia

Kurs pierwszej pomocy dla wychowawców i kierowników styczeń 2019

Miejsce: Kraków
Termin: 2019-01-04 - 2019-01-04
Zgłoszenia: Zgłoszenia poprzez adres mail [email protected] do 28.12.2018
Uczestnicy: Harcerze i harcerki ZHR pełniący funkcję wychowawców i kierowników placówek wypoczynku podczas AZ 2019
Koszt: bezpłatne
Organizacja: HOPR Okręg Małopolski
Szef: pwd. Paweł Chmielewski
Program/Plan/Opis: Program kursu bazuje na minimum określonym w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym kursów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

Partnerzy: