ZHR

Kurs pierwszej pomocy dla wychowawców i kierowników grudzień 2018

HOPR Okręg MałopolskiRegionalneSzkolenia

Kurs pierwszej pomocy dla wychowawców i kierowników

Miejsce: Kraków
Termin: 2018-12-13 - 2018-12-13
Zgłoszenia: Zgłoszenia poprzez mail [email protected] do 10.12.2018
Uczestnicy: Harcerze i harcerki ZHR będący wychowawcami i kierownikami placówek wypoczynku podczas AZ 2019
Koszt: bezpłatne
Organizacja: HOPR Okręg Małopolski
Szef: pwd. Agata Kułach
Program/Plan/Opis: Program kursu bazuje na minimum określonym w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym kursów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

Partnerzy: