ZHR

Kurs Podstawowy MAZ7

HOPR Okręg MazowieckiRegionalneSzkolenia

Kurs Podstawowy HOPR

Miejsce: Warszawa
Termin: 2018-11-24
Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM4IcQxu02K2AUM6bRmb-J6A5VryXBnAs_NQCUCCK_NnA24w/viewform

Uczestnicy:

Uczestnikami mogą być wszyscy harcerze i harcerki mający rocznikowo 15 lat.

Koszt:

20 złotych

Organizacja: HOPR Okręg Mazowiecki
Szef: pwd. Michał Mika
Kadra:
  • Jacek Łakomy
Dojazd:

We własnym zakresie

Wyżywienie:

We własnym zakresie

Umundurowanie:

Wygodne

Partnerzy: