ZHR

Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

HOPR Okręg LubelskiRegionalneSzkolenia

Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

Miejsce: Lublin
Termin: 2019-01-25 - 2019-01-27
Zgłoszenia:

Ankieta zgłoszeniowe dostępne u drużynowych

zgłoszenia do 17.01.2018 r. 

Uczestnicy:

harcerze i harcerki z LHH-ek Witraż, KNHH-y Leopard, KHH-ek Horyzont

Koszt:

65 zł (może jeszcze ulec zmianie)
Więcej informacji przekażemy osobom zakwalifikowanym po zakończeniu zgłoszeń

Organizacja: HOPR Okręg Lubelski
Szef: pwd. Piotr Dzido HO
Kadra:
  • sam. Aleksandra Bańka
  • HO Krzysztof Radziwiłko
Nocleg:

Więcej informacji przekażemy osobom zakwalifikowanym po zakończeniu zgłoszeń

Wyżywienie:

Zapewnione

Umundurowanie:

obowiązuje regulaminowe umundurowanie ZHR

Apteczka osobista:

wymagana

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

tak

Partnerzy: