ZHR

Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

HOPR Okręg LubelskiRegionalneSzkolenia

Kurs Podstawowy Ratownictwa HOPR

Miejsce: Lublin
Termin: 2019-10-11 - 2019-10-13
Zgłoszenia:

Ankieta zgłoszeniowe dostępne u drużynowych

zgłoszenia do 29.10.2019 r.

Uczestnicy:

harcerze i harcerki z LHH-ek Witraż, KNHH-y Leopard, KHH-ek Horyzont

Organizacja: HOPR Okręg Lubelski
Szef: pwd. Piotr Dzido
Nocleg:

Więcej informacji przekażemy osobom zakwalifikowanym po zakończeniu zgłoszeń

Wyżywienie:

zapewnione

Umundurowanie:

obowiązuje regulaminowe umundurowanie ZHR

Apteczka osobista:

wymagana

Ekwipunek:

jak na biwak harcerski

Certyfikat:

tak

Partnerzy: