ZHR

Kurs podstawowy HOPR LOD11

HOPR Okręg ŁódzkiRegionalneSzkolenia

Kurs Podstawowy HOPR LOD11

Miejsce: Siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35
Termin: 2018-10-20 - 2018-10-21
Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 18.10.2018 r. za pomocą formularza:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe_o5mqnB-mS5u3F-u6H9adXav_-nidmfERhv3ekf5-3dlm7g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR0fYu4Q0Rn0PnyIx57AUuLFkxUAbG0B60zxrOD_PEjEnFTWxnKPGXTxab4&h=AT0oLOy25jGs5NGiCJC3_v5RvCj6kiwUHSnrHXVbzCLqUEd3vKVrbJ38kXzd41o8Mn0eHd_Eja4rU7KbjO8AooTH5LiILUIOH8PzEyPKfsZuk1adRTeYcRSpDLKK4NmiOWfncl5Yow

Uczestnicy:

Uczestnikami mogą być wszyscy harcerze i harcerki ZHR, mający rocznikowo 15 lat.

Opiekunowie:

Opiekę wychowawcy sprawują instruktorzy ZHR.

Organizacja: HOPR Okręg Łódzki
Szef: pwd. Rafał Nowakowski HO
Kadra:
  • Szymon Łuczyński
  • Wojciech Lichota
Program/Plan/Opis:

Spotykamy się o 8.45. Zajęcia trwają do ok. 17.00, każdego dnia.

Dojazd:

We własnym zakresie.

Nocleg:

Nie wymagane.

Wyżywienie:

We własnym zakresie.

Umundurowanie:

Pełne, oraz wygodny strój do cwiczeń.

Apteczka osobista:

Nie wymagana, organizator zapewnia cały sprzęt szkoleniowy.

Certyfikat:

Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma Certyfikat Kursu Podstawowego HOPR.

Niespodzianki:

Będą.

Partnerzy: