ZHR

Kurs Sanitariusza HOPR MAZ5

HOPR Okręg MazowieckiRegionalneSzkolenia

Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy HOPR

Miejsce: Warszawa, Jakubowska 18
Termin: 2016-03-20 - 2016-03-20
Zgłoszenia:

do 6 marca na adres poniżej

http://goo.gl/forms/Nentmm86U5

Uczestnicy:

Harcerki i harcerze, którzy mają ukończone 15 lat

Koszt:

20PLN

Organizacja: HOPR Okręg Mazowiecki
Szef: ćw. Grzegorz Wójcik
Kadra:
  • sam. Paulina Mierzwa
Program/Plan/Opis:

Podstawowy kurs pierwszej pomocy HOPR:

Jest pierwszym kursem w systemie wyszkolenia ratowników HOPR. Wprowadza w tematykę ratownictwa harcerki i harcerzy od 15 roku życia. Zagadnienia jakie ze sobą niesie to m. in.:

- bezpieczeństwo
- BLS i AED u osób dorosłych
- drobne urazy oraz stany zagrażające życiu i zdrowiu człowieka
- korzystanie z wyposażenia plecaka ratowniczego
- rozpoznanie sytuacji zagrażającej życiu i umiejętne wezwanie służb ratowniczych

Po ukończonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie, wystawiony zostaje certyfikat, a absolwent staje się pretendentem do zdobycia pierwszego stopnia wyszkolenia – Sanitariusza HOPR i wstąpienia w szeregi pogotowia.

Apteczka osobista:

+

Certyfikat:

każdy z uczestników na koniec kursu otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie kursu

Partnerzy: