ZHR

Kurs Sanitariusza PNZ5

HOPR Okręg Północno-ZachodniRegionalneSzkolenia

Kurs Sanitariusza PNZ5

Miejsce: ul. Drzymały 11, Gorzów Wlkp.
Termin: 2021-04-10 - 2021-04-11
Zgłoszenia:

Czuwaj!
Zapraszamy serdecznie na kurs sanitariusza HOPR, który odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w dniach 10-11.04 (bez noclegu).

Zgłoszenia do 1.04.2021 za pomocą FORMULARZA.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu do ostatniej chwili, jeśli przepisy państwowe lub ZHRu zabronią nam realizację kursu po 9 kwietnia.

Covid:
a) Każda osoba niepełnoletnia powinna posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
b) W działalności mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów
choroby (przeziębienie, gorączka, kaszek, katar itp.).
c) Zajęcia powinny być organizowane tak, aby zapewnić odstęp co najmniej 1-1,5 m. pomiędzy uczestnikami, także podczas zajęć w lesie.
d) Należy maksymalnie ograniczyć kontakt bezpośredni pomiędzy uczestnikami (podawanie
rąk itp.).
e) Organizator spotkania obowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej, tj. płyn
odkażający do rąk, żel lub możliwość umycia rąk przez rozpoczęciem spotkania oraz w trakcie spotkania.
f) W przypadku prowadzenia spotkania w miejscach ogólnodostępnych i środkach transportu należy zasłaniać twarz, w sposób wynikający z przepisów rozporządzenia. Obowiązek ten nie dotyczy zajęć w lesie.
g) Należy unikać przemieszczania się środkami transportu publicznego, a w razie korzystania
z tego transportu przestrzegać zasad dystansowania i zasłaniania twarzy.
h) Kto ma objawy lub jest na kwarantannie (oficjalnej bądź nieoficjalnej) lub mieszka/miał w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kursu kontakt z osobą na kwarantannie, ten nie może wziąć udziału w kursie.

Uczestnicy:

Na szkolenie Sanitariusza HOPR przyjmowani są członkowie ZHR w wieku min. 15 lat rocznikowo

Członkowie ZHR muszą mieć zgodę przełożonego na udział w kursie (nie trzeba jej przesyłać).

Koszt:

30 zł

Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: HOPR Okręg Północno-Zachodni ZHR
Numer konta: 36 2490 0005 0000 4600 6995 3268
Tytuł przelewu: SPNZ5 - składka programowa (imię i nazwisko kursanta)
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs otrzymają zwrot wpłaconych środków do 9 kwietnia 2021.

Organizacja: HOPR Okręg Północno-Zachodni
Szef: INSTRUKTOR HOPR - pwd. Stanisław Kabata
Kadra:
  • RATOWNIK KPP - pwd. Nikola Setta
  • RATOWNIK KPP - wyw. Dominik Pietrzakowski
Dojazd:

Na koszt własny

Nocleg:

Brak noclegu z powodu obostrzeń. 

Wyżywienie:

Zapewniony zostanie obiad w sobotę.

Umundurowanie:

Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą pełne umundurowanie.

Apteczka osobista:

Wymagana apteczka osobista.

Ekwipunek:

Oprócz osobistego zabierzcie:
- buty na zmianę typu sportowego
- ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

Partnerzy: